Vì sao con người không thể sống trong môi trường tuyệt đối không có tiếng động?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪