Vì sao mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hơn so với hai miền phía bắc?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪