Vì sao ở thành phố ban đêm dần dần càng ít thấy sao sáng?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪