Vì sao phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc, bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Vì sao phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc, bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh?
  Giải:

  Phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc, bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh là do:
  - Các khoáng vật tạo đá có khả năng dãn nở khi nhiệt độ tăng lên và co lại khi nhiệt độ giảm xuống. Vì thế, ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) do biên độ nhiệt dao động ngày đêm cao nên quá trình phong hóa lí học lại xảy ra rất mạnh
  - Ở miền khí hậu lạnh khi nhiệt độ hạ thấp tới 00C, nước trong các khe nứt của đá hóa băng, thể tích của nước tăng lên, do đó tác động lên các khe nứt làm cho nó bị dãn thêm. Nếu hiện tượng hóa băng – băng tan xảy ra nhiều lần sẽ làm cho các đá bị vỡ thành những tảng và mảnh vụn.