Viết giấy mời cô (thầy) hiệu trưởng tới dự liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11

 1. Tác giả: LTTK CTV01
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Gợi ý

  GIẤY MỜI
  Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thăng Long Lớp 3C chúng em trân trọng kính mời thầy

  Tới dự buổi liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Viết Nam 20 – 11 do chi đội 3A3 tổ chức.

  Vào hồi: 14 giờ, ngày 20 – 11 – 2009 Địa điểm tại phòng học lớp 3C

  Sự hiện diện của thầy là niềm vinh dự lớn đối với chi đội lớp em.
  Ngày 18/11/ 2009

  Thay mặt lớp

  Lớp trưởng

  Giang

  Hoàng Giang​