Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1 (SGK trang 14)

  1. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đăng lúc: 11/11/19