Xác định vị trí năm sông lớn trên hình 14.1: nơi bắt nguồn; hướng chảy của sông, các biển, vịnh nơi nước sông đổ vào

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Xác định vị trí năm sông lớn trên hình 14.1: nơi bắt nguồn; hướng chảy của sông, các biển, vịnh nơi nước sông đổ vào.

  01.jpg

  Lời giải chi tiết

  - Sông Mê Công: bắt nguồn từ SN. Tây Tạng Quý (Trung Quốc), chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, đổ ra biển Đông.
  - Sông Hồng: bắt nguồn từ CN. Vân Quý (Trung Quốc), chảy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam, đổ ra biển Đông.
  - Sông Mê- Nam: có hai nhánh bắt nguồn dãy núi Tan và Luông Pha Băng, chảy hướng Bắc – Nam, đổ ra vịnh Thái Lan.
  - Sông Xa-lu-en: bắt nguồn từ CN. San, chảy hướng Bắc –Nam, đổ ra biển An-đa-man.
  - Sông I-ra-oa-đi: bắt nguồn từ vùng núi cao rìa phía Bắc (phía nam núi Cacabo Radi), chảy hướng Bắc – Nam, đổ ra biển An-đa-man.