305 bài tập trắc nghiệm tổng quan chủ đề hàm số Toán 10 – Lương Tuấn Đức

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 30 trang với 305 bài toán trắc nghiệm tổng quan về chủ đề hàm số và đồ thị trong chương trình Đại số 10. Nội dung các bài toán xoay quanh các vấn đề:
  + Tập xác định
  + Tìm điều kiện của tham số thỏa mãn yêu cầu
  + Tính chẵn, lẻ của hàm số
  + Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

  + Tìm điểm, tập hợp điểm thỏa mãn yêu cầu
  + Giao điểm của 2 đồ thị hàm số
  + Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
  + Tập giá trị
  + Tìm hàm số

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU