Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn) - GDCD 7

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm


  1. Tình huống, thông tin

  Gợi ý trả lời câu hỏi:  a) Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào?

  Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn) gồm có các cơ quan:

  • Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn)
  • Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)


  b) Khi cần xin cấp giấy khai sinh thì đến cơ quan nào?

  • Khi cần xin giấy khai sinh phải đến UBND xã (phường, thị trấn) nơi mình cư trú hoặc đang đăng kí hộ tịch.
  • Người xin cấp lại giấy khai sinh phải trình:
   • Đơn xin cấp lại giấy khai sinh
   • Sổ hộ khẩu
   • Chứng minh thư nhân dân
   • Các giấy tờ để chứng minh việc mất giấy khai sinh là có thật.


  c) Khi cần sao giấy khai sinh thì đến cơ quan nào: Trạ y tế, trường học, UBND xã (phường, thị trấn) hay công an xã (phường, thị trấn)?

  • Khi cần sao giấy khai sinh thì đến ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).
  d) Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

  Hội đồng nhân dân xã có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  • Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng (xây dựng kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân).
  • Giám sát hành động của thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã.
  • HĐND chịu trách nhiệm trước dân về:
  • Ổn định kinh tế
  • Nâng cao đời sống
  • Củng cố an ninh- quốc phòng.
  e) Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

  Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  • Chấp hành nghị quyết của HĐND
  • Quản lý nhà nước ở địa phương
  • Tuyên truyền giáo dục pháp luật
  • Đảm bảo trật tự an toàn xã hội
  • Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản
  • Chống tham nhũng và tệ nạn xã hội.
  2. Nội dung bài học

  • HĐND và UBND xã (phường, thị trấn) là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở.
  • HĐND do nhân dân trức tiếp bầu ra, UBND do HĐND bầu ra.
  • HĐND xã ( phường, thị trấn) chịu trách nhiệm trước nhân dân về phát triển kinh tế, xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, quốc phòng an ninh.
  • UBND là cơ quan chấp hành nghị quyết của HĐND, là cơ quan hành chính ở địa phương.
  • HĐND và UBND là những cơ quan nhà nước của dân, do dân và vì dân.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Bài tập a: Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.

  Hướng dẫn giải:
  Một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em:

  Bố mẹ đi đăng kí cấp sổ đỏ

  Đăng kí cấp lại sổ hộ khẩu gia đình

  Xin công chứng một số giấy tờ

  Làm giấy khai sinh cho em gái

  Xin cấp giấy tạm trú tạm vắng…

  Sao giấy khai sinh cho bản thân

  Bài tập b: Theo em, trong những câu dưới đây, câu nào là đúng ?

  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra.

  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.

  Hướng dẫn giải:
  Câu đúng là:

  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.

  Vì: Nhân dân chỉ bầu ra HĐND xã (phường, thị trấn).

  Bài tập c: Em hãy lựa chọn các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B.

  A. Việc cần giải quyết B. Cơ quan giải quyết

  - Đăng kí hộ khẩu ; - Công an ;

  - Khai báo tạm trú ; - Ủy ban nhân dân xã ;

  - Khai báo tạm vắng ; - Trường học ;

  - Đăng kí kết hôn ; - Trạm y tế (bệnh viện).

  - Xin cấp giấy khai sinh ;

  - Sao giấy khai sinh ;

  - Xác nhận lí lịch ;

  - Xin sổ khám bệnh ;

  - Xác nhận bảng điểm học tập.

  Hướng dẫn giải:
  Những việc cần công an giải quyết là:

  • Đăng kí hộ khẩu
  • Khai báo tạm trú
  • Khai báo tạm vắng
  Những việc cần ủy ban nhân dân giải quyết:

  • Đăng kí kết hôn
  • Xin cấp giấy khai sinh
  • Sao giấy khai sinh
  • Xác nhận lí lịch
  Những việc cần trạm y tế giải quyết:

  • Xin sổ khám bệnh
  Những việc cần trường học giải quyết:

  • Xác nhận bảng điểm học tập.