Bài 2: Trung thực - GDCD 7

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm


  1. Đọc truyện: "Sự công minh, chính trực của một nhân tài ".

  Gợi ý trả lời đáp án:

  a. Mi – ken – lăng – giơ đã có thái độ như thế nào đối với Bra – man – tơ, một người vốn kình địch với ông?

  • Mi-Ken-Lăng Giơ có thái độ rất công minh và trung Thực đối với công trình kiến trúc của Bra-man-tơ
  b. Vì sao Mi – ken – lăng – giơ lại xử sự như vậy? Điều đó chứng tỏ ông là người như thế nào?

  Mi-Ken-Lăng Giơ thái độ như vậy vì đó chính là Cảm nhận thực sự của ông đối với công trình Của Bra-man-tơ

  => Ông là một người trung thực

  c. Em hiểu thế nào là trung thực?

  Trung Thực là tôn trọng sự thật ,tôn trọng chân lí,lẽ phải; sống ngay thẳng,thật thà ,dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.



  2. Nội dung bài học:

  * Khái niệm trung thực: Trung thực là tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.

  * Ý nghĩa:

  • Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá
  • Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội được mọi người tin yêu, kính trọng.
  * Các câu tục ngữ, ca dao liên quan:

  • Cây ngay không sợ chết đứng
  • Phải thành thật với mình, có thế mới không dối trá với người khác”.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Bài tập a: Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính trung thực? giải thích vì sao?

  • Làm hộ bài cho bạn
  • Quay cóp trong giờ kiểm tra
  • Nhận lỗi thay cho bạn
  • Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm
  • Dũng cảm nhận lỗi của mình
  • Nhận được của rơi, đem trả lại người mất
  • Bao che thiếu sót của người đã giúp đỡ mình.
  Hướng dẫn giải:
  * Hành vi thể hiện tính trung thực:

  • Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm: Đây là tính trung thực bởi nếu mình muốn tốt cho bạn thì mình không nên bao che khuyết điểm của bạn, mà góp ý phê bình thẳng thắn với tinh thần xây dựng, mong bạn nhận ra khuyết điểm để tiến bộ.
  • Dũng cảm nhận lỗi của mình: Khi mình có lỗi thì mình can đảm nhận lỗi, có như vậy mình sẽ biết được mình sai ở đâu để sửa chữa lỗi lầm.
  • Nhận được của rơi, đem trả lại người mất: Của người khác đánh rơi thì mình không nền dành làm của riêng mình. Đó chính là sự thật thà không gian lận, không tham lam.
  Bài tập b: Thầy thuốc dấu không cho người bệnh biết sự thật về căn bệnh hiểm nghèo của họ. Em có suy nghĩ gì về việc làm đó của người thầy thuốc?

  Hướng dẫn giải:
  Mặc dù, trong trường hợp này bác sĩ đã nói dối bệnh nhân nhưng đây là lời nói dối có tâm và chấp nhận được. Bởi vì bác sĩ không muốn bệnh nhân vì biết sự thật mà tinh thần suy sụp. Thay vì đó bác sĩ muốn bệnh nhân sống lạc quan để có nghị lực và chống chọi với bệnh tật.

  Bài tập c: Hãy kể lại những việc làm thể hiện tính trung thực hoặc thiếu trung thực mà em thấy trong cuộc sống hằng ngày?
  Hướng dẫn giải:
  Việc làm trung thực
  Không quay cóp, không giở tài liệu khi làm bài kiểm tra Nhận lỗi khi mình làm sai Nhắc nhở nhẹ nhàng với bạn khi bạn sai

  Việc làm thiếu trung thực
  Nhặt được của rơi mà không trả lại cho người khác Bao che hành động sai trái của người khác Nhắc bài cho bạn khi bạn không thuộc bài.

  Bài tập d: Đối với học sinh, để rèn luyện tính trung thực, theo em cần phải làm gì?

  Hướng dẫn giải:
  - Trong học tập: ngay thẳng không gian dối, không dấu dốt. Kiên quyết đấu tranh khi bạn mắc khuyết điểm.

  - Với cha mẹ, thầy cô phải thật thà, ngay thẳng.

  - Ra ngoài phải thật thà, trung thực