Bài 7: Đoàn kết, tương trợ - GDCD 7

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm


  1. Truyện đọc: “Một buổi lao động”.

  Gợi ý đáp án trả lời:  a) Khi lao động sau sân bóng, lớp 7A đã gặp phải khó khăn gì?

  • Trong quá trình lao động, lớp 7A đã gặp phải khó khăn:
  • Khu đất có nhiều mô đất cao
  • Nhiều rễ cây chằng chịt, lớp lại có nhiều bạn nữ.


  b) Để giúp lớp 7A giải quyết khó khăn, các bạn lớp 7B đã làm gì?

  • Để giúp các bạn lớp 7A giải quyết khó khăn, các bạn lớp 7B đã sang làm giúp.
  • Điều đó thông qua những hành động:
   • Lớp trưởng 7B bảo các bạn 7A nghỉ một lúc sang 7B cùng ăn mía, ăn cam rồi cả hai lớp cùng làm, cùng bàn kế hoạch thực hiện phần còn lại.
   • Hai lớp lại tiếp tục làm việc. Cả hai lớp người cuốc, người đào người xúc đất di chuyển.


  c) Những việc làm ấy thể hiện đức tính gì của các bạn lớp 7B?  2. Nội dung bài học

  *Khái niệm:

  • Đoàn kết, tượng trợ là sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
  *Ý nghĩa:

  • Giúp ta hòa thuận, hợp tác với mọi người
  • Tạo ra sức mạnh vượt qua khó khăn
  • Truyền thống quý báu của dân tộc…
  *Rèn luyện:

  • Luôn rèn luyện mình để trở thành người biết đoàn kết, tương trợ.
  • Thân ái, giúp đỡ bạn bè, mọi người xung quanh khi họ gặp khó khăn.
  • Phê phán những hành động thiếu sự đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
  *Ca dao, tục ngữ:

  • Một cây làm chẳng nên non
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

  • Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
  Thành công, thành công, đại thành công.

  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Bài tập a: Trung là bạn học cùng tổ, lại ở gần nhà Thủy .Trung bị ốm phải nghỉ học nhiều ngày.Nếu em là Thủy em sẽ giúp Trung việc gì?
  Hướng dẫn giải:
  Nếu em là Thủy em sẽ chép hộ bài, giảng lại bài cho bạn Trung nắm được bài mới, để Trung không bị chậm chương trình học so với các bạn.

  Bài tập b: Tuấn và Hưng học cùng lớp. Tuấn học giỏi, còn Hưng lại học kém toán, mỗi khi có bài tập về nhà là Tuấn lại làm hộ Hưng khỏi bị điểm xấu. Em có tán thành việc làm của Tuấn không? Vì sao?

  Hướng dẫn giải:
  Em không tán thành việc làm của Tuấn bởi vì: Tuấn làm như vậy không phải là Tuấn giúp đỡ bạn mà Tuấn lại làm hại bạn. Vốn Hưng đã học kém mà không chịu khó mày mò làm bài chỉ ỷ lại vào Tuấn thì kết quả học của Hưng sẽ ngày càng yếu và không có sự tiến bộ.

  Bài tập c: Giờ kiểm tra Toán , có một bài khó, hai bạn ngồi cạnh nhau đã “góp sức” để cùng làm. Em có nhận xét gì về việc làm của hai bạn đó?

  Hướng dẫn giải:
  Việc làm của hai bạn Trung và Thủy là sai. Giờ kiểm tra mỗi học sinh phải tự làm bài. “Góp sức trong giờ kiểm tra là vi phạm nội quy của nhà trường”.

  Bài tập d: Em hãy kể lại một việc làm thể hiện sự đoàn kết, tương trợ của em với các bạn hoặc với người xung quanh?

  Hướng dẫn giải:
  • Khi có những bài tập khó, em sẽ giảng giải cho các bạn để cùng làm bài.
  • Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập.
  • Các bạn học tốt trong lớp thay nhau kèm cặp các bạn học yếu hơn để lớp cùng tiến bộ.
  • Giúp đỡ, ủng hộ các bạn nghèo khó.
  • Góp sách báo, quần áo ủng hộ các bạn vùng núi.