Bên cạnh hoạt động xuất, nhập khẩu thì nguồn thu ngoại tệ lớn ở châu Phi là những hoạt động nào?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Bên cạnh hoạt động xuất, nhập khẩu thì nguồn thu ngoại tệ lớn ở châu Phi là những hoạt động nào?
  Lời giải chi tiết
  Bên cạnh hoạt động xuất, nhập khẩu thì nguồn thu ngoại tệ lớn ở châu Phi là: hoạt động du lịch, giao thông vận tải (điển hình là nguồn thu lệ phí đi qua kênh đào Xuy-ê ở Ai Cập).