Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?
  Lời giải chi tiết
  Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất:
  - Cơ thể dài, gồm nhiều đốt, cơ phát triển để có thể chun giãn, phần đầu có miệng, phần đuôi có hậu môn.
  - Ở phần đầu có vòng tơ xung quanh mỗi đốt, dùng để tì vào đất khi chui bò (giun đất không có chân).
  - Khi tìm kiếm thức ăn, nếu gặp đất khô và cứng, giun tiết ra chất nhày làm mềm đất rồi nuốt đất vào miệng.
  - Lớp da mỏng, da luôn ẩm để trao đổi khí qua da.
  - Mắt tiêu giảm, thích nghi với đời sống chui rúc trong đất.