Chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai – Huỳnh Đức Khánh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 52 trang tổng hợp lý thuyết và các bài toán trắc nghiệm chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai (Chương 2 – Đại số 10). Nội dung tài liệu gồm:
  Hàm số
  + Vấn đề 1. Tính giá trị của hàm số
  + Vấn đề 2. Tìm tập xác định của hàm số
  + Vấn đề 3. Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số
  + Vấn đề 4. Hàm số chẵn, hàm số lẻ
  Hàm số bậc nhất
  + Vấn đề 1. Tính đồng biến, nghịch biến
  + Vấn đề 2. Xác định hàm số bậc nhất
  + Vấn đề 3. Bài toán tương giao
  + Vấn đề 4. Đồ thị
  Hàm số bậc hai
  + Vấn đề 1. Khảo sát hàm số bậc hai
  + Vấn đề 2. Đồ thị
  + Vấn đề 3. Xác định hàm số bậc hai
  + Vấn đề 4. Bài toán tương giao

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU