Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Ngữ Văn 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Ngữ Văn 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

  Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Ngữ Văn 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh được biên soạn nhằm giúp học sinh củng cố lại các kiến thức Ngữ Văn đã học trước khi bước vào năm học mới, đề thi có hướng dẫn làm bài.

  Trích dẫn đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Ngữ Văn 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
  + Anh/ chị hãy viết một đoan văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến được nêu trong đoạn trích phần Đọc hiểu: Tất cả chúng ta đều bị khiếm khuyết, nhưng không phải khiếm khuyết nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
  + Dụng ý của tác giả khi kể lại chi tiết: Cuối cùng các tù binh được trả tự do và được đưa về trên hai chiếc máy bay. Một chiếc chở những người lính còn lành lặn. Và chiếc kia chở những người bị thương?
  + Chủ nghĩa yêu nước là nội dung lớn, xuyên suốt quá trình tồn tại và phát triển của văn học trung đại Việt Nam. (Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010). Bằng hiểu biết về tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục) của Nguyễn Dữ và Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪