Đề khảo sát chất lượng giữa HK1 Toán 7 năm 2018 – 2019 phòng GD và ĐT Hà Đông – Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Đề khảo sát chất lượng giữa HK1 Toán 7 năm 2018 – 2019 phòng GD và ĐT Hà Đông – Hà Nội

  Đề khảo sát chất lượng giữa HK1 Toán 7 năm 2018 – 2019 phòng GD và ĐT Hà Đông – Hà Nội gồm 1 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 4 câu hỏi và bài toán, mỗi câu 0,25 điểm, phần tự luận gồm 4 câu hỏi và bài toán, tổng cộng 9 điểm, thời gian làm bài 60 phút, không tính thời gian phát đề, kỳ thi diễn ra vào ngày 18/10/2018.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪