Đề KSCL Ngữ Văn 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL Ngữ Văn 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

  Vừa qua, trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Ngữ Văn ở cả ba khối 10, 11 và 12, đây là một kỳ thi thường niên được chức trong giai đoạn giữa học kỳ 1 của năm học nhằm lấy điểm hệ số 2 để làm tiêu chí đánh giá và xếp loại, đồng thời có thể phát hiện được những em học sinh giỏi môn Ngữ Văn 11 để bổ sung vào đội tuyển học sinh giỏi Ngữ Văn của nhà trường, ngoài ra, giáo viên và nhà trường sẽ có những thay đổi tích cực trước khi bước vào giai đoạn mới của năm học.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪