Đề thi HK2 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Còn khoảng 3 tháng nữa là các em học sinh khối 11 sẽ bước vào kỳ thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019 – kỳ thi quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học lực môn Tiếng Anh 11.

  Nhằm giúp các em có thêm nguồn đề Tiếng Anh 11 tham khảo trước khi bước vào kỳ thi học kỳ 2 Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019, LTTK TEZ giới thiệu đến các em nội dung đề thi HK2 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, tuy đây là đề thi Tiếng Anh 11 của năm ngoái, nhưng cấu trúc và nội dung đề vẫn đảm bảo chất lượng cho kỳ thi năm nay, rất phù hợp để ôn tập, rèn luyện.

  Đề thi HK2 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận với 32 câu trắc nghiệm và 08 câu tự luận, học sinh có 45 phút để hoàn thành bài thi, đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh 11 có đáp án và lời giải.

  Trích dẫn đề thi HK2 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
  + Which following sentence is NOT mentioned in the passage ?
  A. El Nino is the name of a weather forecaster. B. El Nino is used by weather forecasters.
  C. El Nino is becoming more constant. D. El Nino make the central part of the US drier.
  + Peter neither goes for a camping holiday to Ba Vi park nor taking part in voluntary activities.
  A. camping. B. voluntary. C. taking. D. neither.
  + After driving for twenty miles, he suddenly realized that he has been driving in the wrong direction.
  A. in the wrong direction. B. after driving. C. has been driving. D. suddenly realized.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪