Động vật giống thực vật ở những đặc điểm nào? Động vật khác thực vật ở những đặc điểm nào?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đánh dấu ✓ vào ô trống ở bảng 1:
  Bảng 1 : So sánh động vật và thực vật
  01.jpg
  Thảo luận trả lời câu hỏi:
  + Động vật giống thực vật ở những đặc điểm nào?
  + Động vật khác thực vật ở những đặc điểm nào?
  Lời giải chi tiết
  02.jpg
  - Động vật giống thực vật ở những đặc điểm cùng được cấu tạo từ tế bào, lớn lên và sinh sản.
  - Động vật khác thực vật: động vật không có thành xenlulôzơ bao quanh tế bào, có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan, sử dụng chất hữu cơ có sẵn.