Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao châu Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao châu Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng?
  Lời giải chi tiết
  Châu Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng vì:
  - Châu Mỹ được phá kiến muộn (vào cuối thế kỉ XV), có lịch sử nhập cư phức tạp.
  - Trong quá trình chung sống, các chủng tộc hòa huyết, làm xuất hiện thành phần người lai.