Dựa vào sơ đồ dưới đây em hãy phân tích hậu quả của đô thị hóa quá nhanh. Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Dựa vào sơ đồ dưới đây :

  01.png

  a) Em hãy phân tích hậu quả của đô thị hóa quá nhanh. Lấy ví dụ cụ thể để chứng minh.
  b) Nêu các biện pháp để khắc phục hiện tượng này.
  Trả lời :
  a) Hậu quả của đô thị hóa quá nhanh, ví dụ :
  - Ô nhiễm nguồn nước như : các sông ngòi, ao hồ bị ô nhiễm nặng nề; rất nhiều nơi thiếu nguồn nước sạch trầm trọng...
  - Ô nhiễm không khí như : Các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp xả khí bụi gây ô nhiễm môi trường không khí; số ca bệnh về lao, phổi gia tăng một cách đág kể...
  - Làm biến đổi môi trường theo chiều hướng xấu như : hiện tượng Trái Đất nóng lên, mưa axit, băng hai cực tan ra...