Em hãy nêu các nguồn tài nguyên khoáng sản; thú có lông quý và hải sản ở đới lạnh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Em hãy nêu các nguồn tài nguyên khoáng sản; thú có lông quý và hải sản ở đới lạnh.
  Lời giải chi tiết
  - Tài nguyên khoáng sản: Dầu mỏ, than, sắt, kim loại màu,...
  - Thú có lông quý: gấu trắng, tuần lộc,...
  - Hải sản: Cá voi xanh, hải cẩu,...