Giải bài 1 trang 30 tập bản đồ Địa lí 7, Quan sát lược đồ bên, em hãy mô tả vị trí và giới hạn của châu Mỹ theo dàn ý

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài

  01.png

  Quan sát lược đồ bên, em hãy mô tả vị trí và giới hạn của châu Mỹ theo dàn ý:
  Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở nửa cầu ......... Phía Bắc tiếp giáp với ........., phía Tây tiếp giáp với ........., phía Đông tiếp giáp với .........
  Châu Mỹ gồm ......... lục địa. Đó là lục địa ......... có diện tích ......... và lục địa ......... với diện tích là ......... Nối liền hai lục địa là eo đất .........
  Châu Mỹ có lãnh thổ trải dài theo hướng Bắc – Nam, khoảng từ vĩ độ ......... đến khoảng vĩ độ ......... Với đặc điểm như vậy, nên châu Mỹ có rất nhiều đới .........
  Lời giải chi tiết
  Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây. Phía Bắc tiếp giáp với Bắc Băng Dương, phía Tây tiếp giáp với Thái Bình Dương, phía Đông tiếp giáp với Đại Tây Dương.
  Châu Mỹ gồm hai lục địa. Đó là lục địa Bắc Mỹ có diện tích 24,2 triệu km2 và lục địa Nam Mỹ với diện tích là 17,8 triệu km2. Nối liền hai lục địa là eo đất Panama.
  Châu Mỹ có lãnh thổ trải dài theo hướng Bắc – Nam, khoảng từ vĩ độ 70oB đến khoảng vĩ độ 55oN. Với đặc điểm như vậy, nên châu Mỹ có rất nhiều đới khí hậu.