Giải bài 1 trang 5 tập bản đồ Địa lí 7, Quan sát lược đồ “Mật độ dân số tỉnh Thái Bình” trang 13 trong SGK

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài

  01.png

  Quan sát lược đồ “Mật độ dân số tỉnh Thái Bình” trang 13 trong SGK, đối chiếu với lược đồ bên, em hãy:
  Tô màu và chú giải lược đồ để phân biệt rõ 3 khu vực có mật độ dân số khác nhau.
  Dựa vào lược đồ đã tô màu và chú giải ở lược đồ, em hãy điền tên các huyện, thị xã có mật độ tường ứng vào bảng dưới đây.
  Mật độ dân số
  Dưới 1000 người/km2Từ 1000 đến 3000 người/km2Trên 3000 người/km2
  Lời giải chi tiết

  02.png

  Mật độ dân số
  Dưới 1000 người/km2Từ 1000 đến 3000 người/km2Trên 3000 người/km2
  Huyện Tiền HảiHuyện Hưng Hà, huyện Quỳnh Phụ, huyện Đông Hưng, huyện Thái Thụy, huyện Vũ Thư, huyện Kiến Xương.Thị xã Thái Bình