Giải bài 2 trang 18 tập bản đồ Địa lí 7, Hãy nêu các đặc điểm chính của hoang mạc: Về mưa và bốc hơi

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Hãy nêu các đặc điểm chính của hoang mạc:
  - Về mưa và bốc hơi ................................................................
  - Về sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm (hoặc theo mùa): ........
  - Về thành phần vật liệu cấu tạo trên bề mặt của hoang mạc ...........
  - Về thực vật và động vật ...................................................
  Lời giải chi tiết
  Các đặc điểm chính của hoang mạc
  - Về mưa và bốc hơi: Lượng mưa trong năm rất thấp nhưng lượng bốc hơi rất lớn.
  - Về sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm (hoặc theo mùa): chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, lớn hơn nhiều so với chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa.
  - Về thành phần vật liệu cấu tạo trên bề mặt của hoang mạc: chủ yếu là sỏi, đá và những cồn cát.
  - Về thực vật và động vật: Thực vật cằn cỗi, thưa thớt; động vật trong hoang mạc rất hiếm, phần lớn là các loài bò sát và côn trùng.