Giải bài 3 trang 15 tập bản đồ Địa lí 7, Theo em, những vấn đề gì cần phải giải quyết ở những đô thị thuộc đới ôn hòa

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Theo em, những vấn đề gì cần phải giải quyết ở những đô thị thuộc đới ôn hòa:
  - Về môi trường ........................................
  - Về giao thông ...........................................
  - Về quy hoạch và phát triển ........................
  - Về các vấn đề xã hộ ..................................
  Lời giải chi tiết
  Những vấn đề gì cần phải giải quyết ở những đô thị thuộc đới ôn hòa
  - Về môi trường: Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước,...
  - Về giao thông: Ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm,...
  - Về quy hoạch và phát triển: Thiếu chỗ ở, các công trình công cộng,...
  - Về các vấn đề xã hội: Tỉ lệ thất nghiệp cao, nhiều người vô gia cư,...