Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là đúng nhất về Nền nông nghiệp hiện đại là nền nông nghiệp

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là đúng nhất.
  Nền nông nghiệp hiện đại là nền nông nghiệp :
  a) sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao.
  b) hàng hóa sử dụng nhiều máy móc, phân bón, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn kết hợp chặt chẽ với công nghiệp chế biến.
  c) sản xuất chuyên môn hóa cao và quy mô lớn.
  Trả lời :
  Chọn đáp án c) sản xuất chuyên môn hóa cao và quy mô lớn.