Hãy nêu các giác quan của sâu bọ? Đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó là vì sao?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 (trang 94 sgk Sinh học 7): Hãy nêu các giác quan của sâu bọ ?
  Lời giải:
  Sâu bọ có đủ 5 giác quan:
  - Xúc giác có dạng lông, khứu giác có dạng hố: nằm trên râu.
  - Vị giác: là các nhú lồi ở tua miệng hoặc ở đầu chân (bướm).
  - Có cơ quan thu phát âm thanh.
  - Thị giác: mắt kép.
  Bài 2 (trang 94 sgk Sinh học 7): Đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó là vì:
  Lời giải:
  Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dội.
  Bài 3 (trang 94 sgk Sinh học 7): Đánh dấu + vào ô trống chỉ đúng vai trò của từng loài sâu bọ ở bảng sau:
  01.jpg
  Lời giải:
  02.jpg