Hãy xem thành phần động vật nguyên sinh trong giọt nước ao (hình 7.1) thảo luận, nêu vai trò của chúng trong sự sống ở ao nuôi cá

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Hãy xem thành phần động vật nguyên sinh trong giọt nước ao (hình 7.1) thảo luận, nêu vai trò của chúng trong sự sống ở ao nuôi cá.
  01.jpg
  Lời giải chi tiết
  Động vật nguyên sinh là thức ăn chủ yếu của giáp xác nhỏ, giáp xác nhỏ lại là thức ăn của cá.
  Động vật nguyên sinh ăn các vi khuẩn , các mảnh vụn hữu cơ trong nước nên có tác dụng làm sạch nước.
  → Động vật nguyên sinh là một mắt xích trong chuỗi thức ăn của ao cá.