Hãy xem xét các đặc điểm dự kiến sau đây để phân biệt động vật với thực vật

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Hãy xem xét các đặc điểm dự kiến sau đây để phân biệt động vật với thực vật:
  … Có khả năng di chuyển
  … Tự dưỡng, tổng hợp chất hữu cơ từ nước và CO2
  … Có hệ thần kinh và giác quan
  … Dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn)
  … Không có khả năng tồn tại nếu thiếu ánh nắng mặt trời
  - Nghiên cứu các thông tin trên, thảo luận và chọn 3 đặc điểm quan trọng nhất của động vật phân biệt động vật với thực vật bằng cách đánh dấu tích vào ô trống
  Lời giải chi tiết
  ✓ Có khả năng di chuyển
  ... Tự dưỡng, tổng hợp chất hữu cơ từ nước và CO2
  ✓ Có hệ thần kinh và giác quan
  ✓ Dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn)
  ... Không có khả năng tồn tại nếu thiếu ánh nắng mặt trời