Học Tốt Sinh Học 9 - La Thị Thu Cúc - Nguyễn Văn Hùng

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, tự học thêm ở nhà, tác giả biên soạn quyển "Học Tốt Sinh Học 9" này theo dạng chuyên đề bồi dưỡng sinh học thông qua hệ thống các câu hỏi và bài tập sinh học căn bản và nâng cao, qua đó các em có thể nắm vững kiến thức sinh học và vận dụng để giải quyết tốt các câu hỏi và bài tập sinh trong các kì kiểm tra và thi học kì.
  Mục Lục:
  Phần 1: Di truyền và biến dị
  Chương 1: Các thí nghiệm của menden
  Chương 2: Nhiễm sắc thể
  Chương 3: ADN và gen
  Chương 4: Biến dị
  Chương 5: Di truyền học người
  Chương 6: Ứng dụng di truyền học.
  Phần 2: Sinh vật và môi trường
  Chương 1: Sinh vật và môi trường
  Chương 2: Hệ sinh thái
  Chương 3: Con người, dân số và môi trường
  Chương 4: Bảo vệ môi trường.


  17.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU