Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.
  Lời giải chi tiết
  Các nội quanẾchThằn lằn
  PhổiPhổi đơn giản, ít vách ngăn.(chủ yếu hô hấp bằng da)Phổi có nhiều ngăn (cơ liên sườn tham gia vào hô hấp)
  TimTim 3 ngăn (2 tâm nhĩ và một tâm thât máu pha trộn nhiều hơn)Tim 3 ngăn; tâm thất có vách hụt (máu ít pha trộn hơn)
  ThậnThận giữa (Bóng đái lớn)Thận sau (Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước)