Nêu nhận xét về tỉ lệ lao động trong nông nghiệp và khối lượng một số nông phẩm chính của các nước. Hãy giải thích

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào bảng “Nông nghiệp các nước Bắc Mỹ năm 2001” trang 119 trong SGK, em hãy:
  - Nêu nhận xét về tỉ lệ lao động trong nông nghiệp và khối lượng một số nông phẩm chính của các nước. Hãy giải thích.
  - Nêu nhận xét về nền nông nghiệp Hoa Kì.
  Lời giải chi tiết
  Nêu nhận xét về tỉ lệ lao động trong nông nghiệp và khối lượng một số nông phẩm chính của các nước. Hãy giải thích
  - Nhận xét:
  + Hoa Kì và Canađa có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản rất lớn.
  + Mê-hi-cô có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp còn tương đối cao và sản xuất ra khối lượng nông sản chưa lớn so với số lao động.
  - Giải thích:
  + Hoa Kì và Canađa có diện tích đất nông nghiệp lớn, trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, phát triển được nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn.
  + Mê-hi-cô có trình độ triển thấp hơn so với Hoa Kì và Canađa.
  Nhận xét về nền nông nghiệp Hoa Kì
  - Nền nông nghiệp của Hoa Kì rất phát triển, đứng đầu thế giới về năng suất, sản lượng và giá trị xuất khẩu nhiều loại nông sản (ngô, lúa mì,...)
  - Nền nông nghiệp tiên tiến, áp dụng khoa học, kĩ thuật vào trong sản xuất.
  - Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.