Rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán trắc nghiệm thực tế – Hứa Lâm Phong

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Sách gồm 256 trang trình bày các dạng toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống được giải quyết bằng các kiến thức Toán 12, trình bày theo các chủ đề bám sát nội dung chương trình giáo khoa lớp 12 cơ bản hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo. Nội dung sách gồm:
  Chương 1. Những ứng dụng của đạo hàm
  Phần 1. Tóm tắt lý thuyết và các vấn đề liên quan
  Phần 2. Các bài toán ứng dụng đạo hàm trong thực tế
  Chương 2. Những ứng dụng của hàm số mũ – hàm số logarit
  Chủ đề 1. Bài toán lãi đơn
  Chủ đề 2. Bài toán lãi kép
  Chủ đề 3. Bài toán vay trả góp – góp vốn
  Chủ đề 4. Bài toán lãi kép liên tục – Công thức tăng trưởng mũ – Ứng dụng trong lĩnh vực đời sống xã hội
  Chủ đề 5. Ứng dụng trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật
  Chương 3. Những ứng dụng của các khối hình trong không gian
  Phần 1. Làm quên với các khối
  Phần 2. Một số vấn đề về định lượng
  Chương 4. Những ứng dụng của nguyên hàm – tích phân
  Về cấu trúc của từng chương, được trình bày khoa học gồm các phần:
  A. Tóm tắt lý thuyết và các kiến thức liên quan cần nhớ
  B. Một số bài toán thực tế tiêu biểu
  C. Bài tập trắc nghiệm khách quan
  D. Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU