Sinh học 9 Bài 9: Nguyên phân

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào

  • Chu kì tế bào gồm:
   • Kì trung gian: Tế bào lớn lên và có nhân đôi NST .
   • Nguyên phân: có sự phân chia NST và chất tế bào, tạo ra 2 tế bào mới.
  [​IMG]
  • Mức độ đóng xoắn, duỗi xoắn diễn ra các kì của tế bào:
   • Dạng sợi: (Duỗi xoắn) ở kì trung gian.
   • Dạng đặc trưng (đóng xoắn cực đại) ở kì giữa
  [​IMG]
  2. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

  • Nguyên phân (hay còn gọi là phân bào nguyên nhiễm) nó chính là pha M của chu kỳ tế bào, tiếp ngay sau pha G2. Quá trình phân bào này được phát hiện lần đầu tiên bởi Straburger và Flemminh từ năm 1882.
  • Nguyên phân diễn ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai
  • Diễn biến của nguyên phân có thể tạm thời chia thành 2 giai đoạn là phân chia nhân (caryokinesis) và phân chia tế bào chât (cytokinesis) được chia thành 4 kỳ cụ thể như sau: kì đầu, kì giữa, kì sau và kỳ cuối
  a. Kì trung gian:

  • NST dài, mảnh, duỗi xoắn.
  • NST nhân đôi thành NST kép.
  • Trung tử nhân đôi thành 2 trung tử.
  [​IMG]
  b. Nguyên phân:

  gồm 4 kì:
  Các kìHình ảnh NSTNhững diễn biến cơ bản
  Kì đầu
  [​IMG]

  • NST kép đóng xoắn và co ngắn có hình thái rõ rệt
  • Mỗi NST có hai nhiễm sắc tử gắn với nhau ở tâm động.
  • Thoi phân bào được hình thành, dài ra và đẩy hai trung tử về 2 cực của tế bào
  • Hạch nhân dần dần biến mất
  Kì giữa
  [​IMG]

  • NST đóng xoắn cực đại
  • NST kép xếp thành hành ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
  Kì sau
  [​IMG]
  Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.
  Kì cuối
  [​IMG]

  • Các NST đơn duỗi xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất.
  • Màng nhân và hạch nhân dần được hình thành.
  ⇒ Kết quả : Từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống như bộ NST của tế bào mẹ (2n NST)
  3. Ý nghĩa của nguyên phân
  • Nguyên phân là hình thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể.
  • Nguyên phân duy trì sự ổn định bộ NST đặc trưng cho loài qua các thế hệ tế bào.
  • Nguyên phân là cơ sở của hình thức sinh sản vô tính.