Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1 SBT Ngữ văn 11 tập 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  PHẦN 1: TÁC GIẢ
  1.
  (Bài tập trang 59, SGK)
  Căn cứ vào những kiến thúc đã học về Nguyễn Đình Chiểu và các tác phẩm của ông, anh (chị) suy nghĩ như thế nào về nhận định của nhà thơ Xuân Diệu : "Cái ưu ái đối với người lao động, sự kính mến họ là một đậc điểm của tâm hồn Đồ Chiểu" ?
  Trả lời:
  Có thế giải bài tập theo những gợi ý sau :
  a) Giải thích câu nói của nhà thơ Xuân Diệu. (Chú ý làm rõ "cái ưu ái”, “sự kính mến" đối với người lao động.)
  b) Chứng minh nhận định đó qua cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu và những tác phẩm đã học (Truyện Lục Vân Tiên, Chạy giặc, Vãn tế nghĩa sĩ cần Giuộc):
  - Những yếu tố nào trong cuộc đòi đã góp phần hình thành nét đẹp tâm hồn đó ở Nguyễn Đình Chiểu ?
  - Nhân vật người lao động đã chiếm lĩnh tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu như thế nào ? (Họ là những ai trong Truyện Lục Vân Tiên và thơ văn yêu nước ? Nguyễn Đình Chiểu đã đề cao những phẩm chất nhân cách gì của họ ? Họ đã có những đóng góp tích cực cho cuộc đời như thế nào ?)
  - Lập trường nhân dân, tấm lòng yêu thương, cảm thông, chăm lo đến quyền lợi nhân dân đã chi phối nguồn cảm xúc của Nguyễn Đình Chiểu như thế nào ? (Chú ý phân tích Lẽ ghét thương, Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc.)
  - Cái nhìn mới mẻ của Nguyễn Đình Chiểu về người nông dân - nghĩa sĩ biểu hiện qua bài Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc ?
  c) Kết luận : Đánh giá chung về sức sống lâu bền của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.
  2. Anh (chị) cảm nhận như thế nào về “sắc thái Nam Bộ” rất đậm đà trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu ?
  Trả lời:
  Yêu cầu của bài tập này là làm rõ một trong những nhận định của SGK, trang 58 : “Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu còn rất đậm đà sắc thái Nam Bộ". Đó cũng là một trong những đóng góp lớn của Nguyễn Đình Chiểu cho văn học dân tộc.
  a) Tìm hiểu qua tiểu sử tác giả những yếu tố đã góp phần hình thành những nét tính cách Nam Bộ rất đậm đặc trong con người Nguyễn Đình Chiểu.
  b) Cảm nhận qua thơ văn :
  - Những nhân vật trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu (qua Truyện Lục Vân Tiên và Thơ vãn yêu nước chống Pháp), từ tâm hồn cho đến cách hành xử đều mang đậm những nét tính cách đã được hình thành từ trong hoàn cảnh sống đặc biệt của vùng đất mới Nam Kì lục tỉnh.
  - Qua ngôn ngữ thơ và lời ăn tiếng nói của nhân vật.
  - Qua lối kể chuyện mang đậm tính chất văn học dân gian Nam Bộ.
  Chú ý: Tìm những dẫn chứng trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu để minh hoạ.