Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Sơ lược lịch sử (không dạy)
  2. Dân cư

  - Người Anh-điêng là bộ tộc người bản địa của Trung và Nam Mĩ.
  - Thành phần chủng tộc: Phần lớn là người lai.
  - Ngôn ngữ: chính là tiếng La tinh.
  - Văn hóa: La tinh độc đáo do sự kết hợp từ 3 dòng văn hóa Anhđiêng, Phi, Âu.
  - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao 1,7%
  - Dân cư phân bố không đồng đều, phụ thuộc vào địa hình, khí hậu.
  + Tập trung ở một số miền ven biển, cửa sông hoặc trên các cao nguyên có khí hậu mát mẻ, khô ráo.
  + Vùng thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) là đồng bằng sông A-ma-dôn.
  3. Đô thị hóa
  - Tốc độ độ thị hóa nhanh nhất thế giới. 75% dân số đô thị và chủ yếu ở ngoại ô.
  - Phân bố: Trên các cao nguyên hoặc các mạch núi
  - Các đô thị lớn: Xao Pao-lô, Ri-ô đe Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt Ai-ret.