Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Dân số.
  - Đới nóng tập trung gần một nửa dân số thế giới. Dân cư tập trung đông đúc ở khu vực: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Đông Nam Bra-xin, Tây Phi.
  - Tuy nhiên, do hậu quả thực dân xâm chiếm lâu dài -> nền kinh tế các nước chậm phát triển. Châu Phi là châu lục nghèo đói nhất thế giới.
  - Hiện nay, dân số tăng nhanh dẫn tới bùng nổ dân số gây nên nhiều hậu quả:
  + Kìm hãm sự phát triển kinh tế.
  + Đời sống nhân dân chậm cải thiện.
  + Cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

  2. Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường.
  - Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân số, tài nguyên thiên nhiên được khai thác với tốc độ nhanh làm cho nguồn tài nguyên sớm cạn kiệt.
  - Sự bùng nổ dân số ảnh hưởng xấu đến môi trường: Cạn kiệt tài nguyên rừng, tăng nhanh tốc độ đô thị hoá làm ô nhiễm không khí và nguồn nước, đất bị bạc màu, khoáng sản bị cạn kiệt, thiếu nước sạch.
  - Biện pháp: để giảm bớt sức ép dân số tới tài nguyên cần phải
  + Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.
  + Phát triển kinh tế.
  + Nâng cao đời sống của người dân.