Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Sự di dân.
  - Đới nóng là nơi có làn sóng di dân và tốc độ đô thi hóa cao.
  - Nguyên nhân di dân rất đa dạng:
  + Di dân tự do diễn ra phổ biến: nguyên nhân do thiên tai, chiến tranh, xung đột sắc tộc, nghèo đói, tìm kiếm việc làm ở các đô thị...Xuất hiện chủ yếu ở các quốc gia châu Phi, Nam Á và Tây Nam Á.
  + Di dân có kế hoạch diễn ra ở một số nước nhằm phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng núi, ven biển có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

  2. Đô thị hoá.

  - Trong những năm gần đây ở đới nóng có tốc độ đô thị hoá cao trên thế giới
  - Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh và số siêu đô thị ngày càng nhiều. Xin-ga-po
  - Hậu quả: Sự bùng nổ đô thị ở đới nóng chủ yếu do di dân tự do đã tạo ra sức ép lớn đối với việc làm, nhà ở, môi trường, phúc lợi xã hội ở các đô thị…