Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - ĐÔ THỊ HÓA Ở ĐỚI ÔN HÒA

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Đô thị hóa ở mức độ cao.
  - Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và dịch vụ đã tạo động lực cuốn hút người sinh sống ở các đô thị đới ôn hòa.
  - Hơn 75% dân cư đới ôn hòa sống trong các đô thị
  - Các đô thị được xây dựng có quy hoạch: với những tòa nhà chọc trời, hệ thống đường sá hiện đại tỏa đi khắp nơi.
  - Các đô thị mở rộng hoặc kết nói với nhau tạo thành các chuỗi đô thị hoặc chùm đô thị
  - Lối sống đô thị trở thành phổ biến

  2. Các vấn đề đô thị.
  - Môi trường: ô nhiễm, kẹt xe.
  - Xã hội: dân nghèo đô thị, thất nghiệp, vô gia cư.
  - Đô thị: thiếu nhà ở và các công trình công cộng
  * Giải pháp: Quy hoạch lại đô thị theo hướng phi tập trung để giảm bớt áp lực cho các đô thị.
  - Xây dựng các thành phố vệ tinh.
  - Chuyển dịch các hoạt động công nghiệp, dịch vụ đến các vùng mới (từ phía bắc xuống phía nam và phía tây ở Hoa Kì; từ phía đông sang phía tây ở Trung Quốc).
  - Đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn.