Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Đới nóng.
  - Vị trí: trải dài giữa hai chí tuyến thành một vành đai liên tục bao quanh Trái Đất .
  - Khí hậu: nhiệt độ cao, lượng mưa lớn, hướng gió chính là gió tín phong (Mậu dịch) thổi từ chí tuyến về xích đạo.
  - Gồm 4 kiểu môi trường: Môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa, và môi trường hoang mạc .

  2. Môi trường xích đạo ẩm.
  a. Khí hậu.
  - Vị trí: Môi trường xích đạo ẩm nằm trong khoảng từ $5^o$ B đến $5^o$N.
  - Khí hậu: Nắng nóng và mưa nhiều quanh năm (trung bình từ 1500 mm đến 2500 mm).
  b. Rừng rậm xanh quanh năm.
  - Rừng có đa dạng sinh học bậc nhất.
  - Có nhiêu loài cây, mọc thành nhiều tầng rậm rạp và có nhiều loài chim thú sinh sống.
  - Ở các vùng cửa sông ven biển có rừng ngập mặn.