Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp.
  - Khí hậu có nền nhiệt cao và nguồn ẩm dồi dào nên cây cối sinh trưởng tốt -> việc trồng trọt được tiến hành quanh năm, có thể xen canh, luân canh nhiều loại cây trồng nếu có đủ nước tưới.
  - Môi trường đới nóng phân hoá đa dạng nên hoạt động nông nghiệp ở vùng nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa, xích đạo có các đặc điểm khác nhau.
  - Khó khăn:
  + Trong điều kiện khí hậu nóng, mưa nhiều hoặc mưa tập trung theo mùa, đất dễ bị xói mòn.
  + Khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho sâu bệnh dễ phát triển, gây hại cho cây trồng, vật nuôi.
  - Biện pháp: bảo vệ rừng, trồng cây che phủ đất và làm thủy lợi, phòng chống thiên tai, lựa chọn cây trồng thích hợp.

  2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu.
  - Cây trồng:
  + Cây sắn trồng nhiều ở miềm núi. Lúa trồng nhiều ở đồng bằng. Cây cao lương được trồng nhiều ở châu Phi.
  + Các cây công nghiệp rất phong phú: cao su (Đông Nam Á), cà phê (Đông NAm Á...)
  - Vật nuôi: Chăn nuôi ở đới nóng chưa phát triển bằng trồng trọt, chủ yếu là hình thức chăn thả.
  + Đàn dê, cừu, trâu bò chăn thả trên các đồng cỏ ở vùng khô hạn. Ấn Độ là quốc gia có đàn trâu, bò lớn nhất thế giới.
  + Lợn và gia cầm nuôi nhiều vùng trồng ngũ cốc.