Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - KINH TẾ CHÂU PHI

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Nông nghiệp.
  a) Trồng trọt.
  - Cây công nghiệp nhiệt đới được chú trọng phát triển theo hướng chuyên môn hóa nhằm mục đích xuất khẩu.
  - Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt.
  - Hình thức canh tác: Làm nương rẫy phổ biến, kĩ thuật lạc hậu.
  [​IMG]
  b) Chăn nuôi.
  - Chăn nuôi kém phát triển.
  - Hình thức chăn thả là phổ biến và phụ thuộc vào tự nhiên.

  2. Công nghiệp.
  - Phần lớn nền công nghiệp chậm phát triển, lạc hậu. Giá trị sản lượng công nghiệp chiếm 2% toàn thế giới.
  - Các ngành chủ đạo: chủ yếu là khai thác khoáng sản; ngoài ra có công nghiệp thực phẩm, lắp ráp cơ khí.
  - Công nghiệp phát triển không đều giữa các nước. Các nước có nền công nghiệp tương đối phát triển là Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri…
  - Khó khăn : Thiếu lao động kĩ thuật, thiếu vốn, cơ sở hạ tầng lạc hậu...

  3. Dịch vụ.
  - Hoạt động kinh tế đối ngoại của các nước châu Phi tương đối đơn giản.
  + Xuất khẩu: Nông sản nhiệt đới (cà phê, ca cao, lạc, cọ dầu, bông), khoáng sản (dầu mỏ, khí đốt…).
  + Nhập khẩu: Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực.
  - Khó khăn: Giá cả nông sản và khoáng sản rất bấp bênh còn hàng tiêu dùng và máy móc thiết bị lại có giá cao.
  - Kênh đào Xuy - ê mang lại nguồn thu lớn cho Ai cập.
  - Du lịch mang lại nhiều ngoại tệ cho Châu Phi (Ai Cập, Kê-ni-a…).
  [​IMG]

  4. Đô thị hoá.
  - Tỉ lệ thị dân không ngừng tăng lên (năm 2003: 33%).
  - Tốc độ đô thị hóa cao nhưng không đều, không tương xứng với trình độ phát triển kinh tế.
  - Nguyên nhân: Gia tăng dân số cao,di dân ồ ạt do thiên tai, xung đột, chiến tranh …
  - Hậu quả:Thiếu nhà ở (xuất hiện nhiều khu nhà ổ chuột), nảy sinh các vấn đề về việc làm, nước sạch, tệ nạn xã hội...