Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Đặc điểm của môi trường.
  - Vị trí: Trải dài từ 2 vòng cực và 2 cực.
  - Đặc điểm khí hậu:
  + Vô cùng lạnh lẽo (khắc nghiệt)
  + Mùa đông rất dài và có bão tuyết dữ dội. Nhiệt độ TB < – 100C, có nơi – 500C.
  + Mùa hạ ngắn (2-3 tháng) nhiệt độ không quá 100 C, biên độ nhiệt lớn.
  + Lượng mưa ít, trung bình khoảng 200mm/năm.
  2. Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường.
  a. Thực vật.
  Chủ yếu là rêu, địa y và một số loài cây thấp lùn.
  b. Động vật.
  Các loài: tuần Lộc, chim cánh cụt, hải cẩu.
  - Các loài động vật có đặc điểm: có lớp lông dày không thấm nước, 1 số loài di cư để tránh mùa đông lạnh, có loài ngủ suốt mùa đông.
  - Cần bảo vệ các loại động vật quý hiếm ở đới lạnh.