Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    1. Đặc điểm của môi trường.
    Khí hậu và thực vật vùng núi thay đổi theo độ cao và hướng sườn.
    - Theo độ cao:
    + Nguyên nhân do: càng lên cao không khí càng loãng, cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60C.
    + Từ độ cao khoảng 3000m đới ôn hòa và khoảng 5500m đới nóng xuất hiện băng tuyết vĩnh cửu.
    => Sự phân tầng thực vật thành các đai cao ở vùng núi cũng gần giống như ở vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao.
    - Theo hướng sườn núi:
    + Sườn đón gió ẩm mưa nhiểu, cây cối phát triển hơn sườn khuất gió.
    + Sườn đón nắng cây cối phát triển với độ cao lớn hơn sườn khuất nắng.
    - Khó khăn ở vùng núi: lũ quét, lở đấ, giao thông đi lại và khai thác tài nguyên gặp nhiều khó khăn.

    2. Cư trú của con người.
    - Các vùng núi thường ít dân và là nơi cư trú của các dân tộc ít người.
    - Các dân tộc ở miền núi châu Á thường sống ở các vùng núi thấp, mát mẽ, nhiều lâm sản.
    - Các dân tộc ở miền núi Nam Mĩ ưa sống ở ở độ cao trên 3000m, nhiều đất bằng, thuận lợi trồng trọt, chăn nuôi.
    - Ở vùng sừng châu Phi, người Ê-ti-ô-pi sống tập trung trên các sườn núi cao chắn gió, mưa nhiều, mát mẻ, thường sống ở các vùng núi thấp, mát mẽ, nhiều lâm sản.