Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - QUẦN CƯ. ĐÔ THỊ HÓA

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 15/3/19
  1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị.
  Có hai kiểu quần cư chính là quần cư nông thôn và quần cư đô thị.
  [​IMG]

  2. Đô thị hoá. Các siêu đô thị.
  a. Quá trình đô thị hóa trên thế giới.
  - Đô thị xuất hiện từ rất sớm từ thời Cổ đại.
  - Từ thế ki XX trở đi đô thị phát triển nhanh ở các nước công nghiệp, đến thế kỉ XX đô thị phát triển rộng khắp trên thế giới (đến năm 2001 đã đạt 46%).
  b. Sự hình thánh các siêu đô thị.
  - Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng tạo thành các siêu đô thị, nhất là ở các nước đang phát triển. Siêu đô thị tập trung nhiều nhất ở châu Á.
  - Hai siêu đô thị đầu tiên trên thế giới là Luân Đôn và Niu-I-ooc.
  - Hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, sức khỏe, giao thông... của người dân đô thị.
  - Biện pháp: Cần phải quy hoạch lại đô thị, tích cực phát triển kinh tế công nhiệp và dịch vụ...