Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ (TIẾP THEO)

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 15/3/19
  1. Khái quát tự nhiên (tiết trước).
  2. Sự phân hóa tự nhiên.

  a) Khí hậu.
  - Có gần đủ các kiểu khí hậu trên thế giới do đặc điểm của vị trí và địa hình khu vực.
  - Khí hậu phân hoá theo chiều từ Bắc -> Nam, từ Đông -> Tây, từ thấp -> cao.
  b) Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên.
  - Rừng Xích đạo xanh quanh năm: Đồng bằng sông A-ma-zôn.
  - Rừng rậm nhiệt đới: Phía Đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti, Đồng bằng Ô-ri-nô-cô.
  - Rừng thưa – Xavan: Phía Tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti, Đồng bằng Ô-ri-nô-cô.
  - Thảo nguyên Pampa: Đồng bằng Pam-pa.
  - Hoang mạc, bán hoang mạc: Đồng bằng ven biển Tây An-đet và cao nguyên Pa-ta-gô-ni-a
  - Tự nhiên thay đổi từ Bắc -> Nam, từ chân -> đỉnh núi: miền núi An-đét.
  - Thiên nhiên phong phú và đa dạng cần bảo vệ.