Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Khái quát tự nhiên.
  Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng-ti và khu vực Nam Mĩ. Diện tích : hơn 20,5 triệu km²
  a) Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti.
  - Phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió tín phong đông nam thường xuyên thổi.
  + Eo đất Trung Mĩ: nơi tận cùng của dãy Cóoc đie, thường có động đất, núi lửa.
  + Quần đảo Ăngti: gồm vô số đảo quanh biển Caribê.
  - Khí hậu, Thực vật có sự phân hoá theo hướng Đông – Tây.
  b) Khu vực Nam Mĩ.
  - Hệ thống núi trẻ An-đét phía Tây.
  + Cao đồ sộ nhất châu Mĩ, trung bình 3000-5000m, xen kẻ giữa núi là các cao nguyên và thung lũng (cao nguyên An-đét).
  + Thiên nhiên phân hoá phức tạp:
  - Các đồng bằng từ Bắc xuống Nam: A-ma-dôn, La-pla-ta, Pam-pa.
  - Sơn nguyên phía Tây: Bra-xin, Guy-a-na.