Soạn giáo án Toán lớp 5 - THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Thể tích hình lập phương
  Quy tắc: Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
  [​IMG]
  Ví dụ: Tính thể tích hình lập phương có cạnh \(2cm\).
  Giải:
  Thể tích hình lập phương đó là:
  \(2 \times 2 \times 2 = 8(c{m^3})\)
  Đáp số: \(8c{m^3}\)

  2. Một số dạng bài tập
  Dạng 1:
  Tính thể tích hình lập phương khi biết độ dài cạnh
  Phương pháp: Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
  Dạng 2: Tính thể tích hình lập phương khi diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần.
  Phương pháp: Tính diện tích một mặt sau đó tìm lập luận để tìm độ dài cạnh.
  Dạng 3: Tính độ dài cạnh khi biết thể tích
  Phương pháp: nếu tìm một số \(a\) mà \(a \times a \times a = V\) thì độ dài cạnh hình lập phương là \(a\).
  Dạng 4: So sánh thể tích của một hình lập phương với thể tích một một hình hộp chữ nhật hoặc với một hình lập phương khác
  Phương pháp: Áp dụng công thức để tính thể tích từng hình rồi so sánh.
  Dạng 5: Toán có lời văn
  Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác định dạng toán và yêu cầu của đề bài rồi giải bài toán đó.