Tiếp cận phương pháp và vận dụng cao trong trắc nghiệm bài toán thực tế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Cuốn sách Tiếp cận phương pháp và vận dụng cao trong trắc nghiệm bài toán thực tế – Trần Công Diêu, Nguyễn Văn Quang gồm 444 trang phân dạng, tuyển chọn và hướng dẫn giải các bài toán trắc nghiệm thực tế và các bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử môn Toán.
  Chương 1. Bài toán vận dụng cao chuyên đề ứng dụng đạo hàm
  Chủ đề 1. Các bài toán thực tế ứng dụng đạo hàm để giải
  + Dạng 1. Một số bài toán ứng dụng về kinh doanh, sản xuất trong đời sống
  + Dạng 2. Một số bài toán ứng dụng về chuyển động
  Chủ đề 2. Tìm giá trị của tham số để hàm số đơn điệu trên miền D
  Chủ đề 3. Giải và biện luận phương trình, bất phương trình dựa vào hàm số
  Chủ đề 4. Tìm giá trị của tham số để hàm số có cực trị thỏa mãn các yếu tố đặc biệt
  Chủ đề 5. Tìm giá trị của tham số để 2 hàm số giao nhau thỏa mãn các yếu tố đặc biệt
  Chủ đề 6. Tìm giá trị của tham số để tiếp tuyến của hàm số thỏa mãn các yếu tố đặc biệt
  Chương 2. Bài toán vận dụng cao chuyên đề hàm số mũ, logarit
  Chủ đề 1. Tính số chữ số của một số tự nhiên
  Chủ đề 2. Các dạng bài toán lãi suất
  Chủ đề 3. Các dạng toán khác: Hàm số mũ và hàm số logarit còn được áp dụng trong các bài toán tính dân số, tính lượng khí, tính độ pH
  Chương 3. Bài toán vận dụng cao nguyên hàm, tích phân
  Chủ đề 1. Các bài toán nguyên hàm
  Chủ đề 2. Các bài toán tích phân
  Chủ đề 3. Ứng dụng tích phân để tính diện tích, thể tích
  Chủ đề 4. Ứng dụng tích phân giải bài toán vật lý và bài toán thực tế
  Chương 4. Bài toán vận dụng cao số phức
  Chủ đề 1. Các bài toán tính toán số phức
  Chủ đề 2. Phương trình số phức
  Chủ đề 3. Các bài toán liên quan đến biểu diễn điểm, tập hợp điểm
  Chương 5. Bài toán vận dụng cao hình học không gian
  Chủ đề 1. Thể tích khối đa diện
  Chủ đề 2. Mặt cầu – Khối cầu
  Chủ đề 3. Mặt nón – Khối nón
  Chủ đề 4. Mặt trụ – Khối trụ
  Chủ đề 5. Ứng dụng hình học không gian giải các bài toán thực tế
  Chương 6. Bài toán vận dụng cao hình học Oxyz
  Chủ đề 1. Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian
  Chủ đề 2. Mặt phẳng trong không gian
  Chủ đề 3. Đường thẳng trong không gian
  Chủ đề 4. Mặt cầu

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU